Genève-Aftalen

Genève-Aftalen om international registrering af design blev undertegnet i Genève i 1999. Aftalen trådte pr. 1. april 2004 og er én af i alt 3 Aftaler, som hører under Haag-Arrangementet.

Genève-Aftalen gør det muligt for ansøgere, i de tilsluttede lande, at søge designbeskyttelse i de tilsluttede lande/intergovernmentale organisationer ved indlevering af blot én enkelt ansøgning.

Da EU ratificerede Genève-Aftalen med virkning fra 1. januar 2008, har enhver borger eller virksomhed hjemmehørende i EU siden denne dato, kunne benytte sig af Genève-Aftalesystemet.

 

Dansk ratificering af Genève-Aftalen

Genève-Aftalens muligheder

Indlevering af en international ansøgning

Gebyrer

Modtagende myndighed

Yderligere informationDansk ratificering af Genève-Aftalen

Med virkning fra den 9. december i år har Danmark ratificeret Genève-Aftalen. Dette betyder bl.a., at Danmark nu selvstændigt kan udpeges (designeres) og at international ansøgning bl.a. kan indleveres hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Derudover er det en klar fordel, at Danmark nu kan få direkte indflydelse på samarbejdet rent politisk, idet vi nu kan deltage i de internationale forhandlinger.

Danmarks tiltrædelse af Genève-Aftalen er også er med til at understrege betydningen af at være aktiv deltager på den internationale scene og vi håber, at det kan være med til at få endnu flere til at tilslutte sig samarbejdet. Det kan f.eks. være store internationale markeder som Japan, Kina eller USA.

Pr. 15. oktober 2008 er der 33 lande/intergovernmentale organisationer, som har ratificeret Genève-Aftalen. Se hvilke lande/organisationer det drejer sig om

 

Genève-Aftalens muligheder

En ansøgning med brug af Genève-Aftalen giver en række muligheder, der har til formål at gøre det let og billigt for designere at beskytte deres design internationalt.

Det er muligt at designere en række lande eller organisationer med én ansøgning. Det er endda muligt for en dansk ansøger at designere Danmark i ansøgningen og der kræves ikke at der foreligger en dansk ansøgning eller registrering i forvejen.

Man har som udgangspunkt kun kontakt med ét kontor, nemlig Det Internationale Bureau i WIPO, hvorfor man undgår at skulle sende papirer frem og tilbage mellem mange forskellige nationale kontorer og man kan nøjes med at betale ansøgningsgebyr i én valuta..

Herudover skal man som nævnt kun indsende ansøgningen ét sted og man kan som udgangspunkt nøjes med at kommunikere på ét sprog, f.eks. engelsk.

Desuden vil der være administrative fordele, eksempelvis ved at fornyelse af en registrering sker centralt.

Med en registrering via Genève-Aftalen opnår man nationale eller regionale rettigheder og der kan derfor være enkelte forskelle i indholdet af disse rettigheder, ligesom der kan være forskelle på den grad af undersøgelse som de enkelte nationale eller regionale kontorer foretager i forbindelse med behandling af ansøgningen. Det er samtidigt relevant at nævne, at en designering af Danmark IKKE omfatter Grønland og Færøerne.

 

Indlevering af en international ansøgning

Ansøgning om international designregistrering kan enten ske direkte hos WIPO eller ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

  • Ansøgningsblanket: Der skal anvendes de officielle blanketter, som udarbejdes af WIPO.
  • Vejledning: På WIPO’s hjemmeside findes der også en udførlig vejledning til udfyldelse af ansøgningen.
  • Elektronisk ansøgning: Det er også muligt at indlevere ansøgningen elektronisk.