Hurtigere behandling af patentansøgninger i udlandet
- Patent Prosecution Highways (PPH)

Danske virksomheder har nu mulighed for at få en væsentlig hurtigere sagsbehandling af deres patentansøgninger i USA og Japan - og fra 1. marts 2009 også i Korea. Baggrunden er de bilaterale aftaler, som Patent- og Varemærkestyrelsen har indgået med patentmyndighederne i henholdsvis USA, Japan og Korea. Aftalerne kaldes "Patent Prosecution Highways" eller blot "PPH". Se pressemeddelelserne om de indgåede PPH-aftaler med USA og Japan.

PPH-aftalerne med USA, Japan og Korea er indtil videre et pilot projekt. Patent- og Varemærke-styrelsen vil siden hen vurdere, om PPH-aftalerne benyttes i et omfang, som giver grundlag for at gøre aftalerne permanente og/eller indgå lignende aftaler med andre patentmyndigheder.

Du finder yderligere information og vejledning om brug af PPH-aftalerne her:


 

Hvad er Patent Prosecution Highway (PPH)?


 

PPH er et initiativ, som giver dig mulighed for at vælge at få en væsentlig hurtigere sagsbehandling af din patentansøgning, hvis en anden patentmyndighed allerede har foretaget en patenterbarheds-vurdering af den samme opfindelse.

En PPH er en bilateral aftale mellem patentmyndighederne i to lande. PPH-aftaler betyder, at en patentansøger kan anmode om at få en hurtigere sagsbehandling af sin patentansøgning ved den ene patentmyndighed, når den anden patentmyndighed allerede har fundet de tilsvarende patentkrav patenterbare.

PPH etablerer en proces, hvor patentmyndighed nr. 2 gør brug af det arbejde, som allerede er udført ved patentmyndighed 1, i forbindelse med behandlingen af en patentansøgning om den samme opfindelse. Det betyder, at patentmyndighed nr. 2 kan foretage en hurtigere sagsbehandling, fordi sagsbehandlingen påbegyndes på et mere oplyst grundlag end ellers. Det sidste betyder samtidig at kvaliteten i sagsbehandlingen højnes. Det bemærkes i den sammenhæng, at patentmyndighed 2 ikke er bundet til at følge afgørelsen fra patentmyndighed 1, men at patentmyndighed 2 fortsat selv er ansvarlig for, at den udsteder de rigtige patenter. 

PPH giver patentansøgerne en væsentlig hurtigere sagsbehandling. PPH forventes endvidere at føre til en ressourcebesparelse for ansøgerne, fordi korrespondancen med patentmyndighed 2 forventes at blive mindre omfangsrig end ellers. Samtidig forbedres effektiviteten og kvaliteten af myndighederne behandling af patentansøgninger.

Det er frivilligt for patentansøgerne, om de vil benytte PPH eller ej.

Baggrunden for PPH

I takt med globaliseringen har virksomhederne fået et stigende behov for at udtage patenter for den samme opfindelse i mange lande. Det har medført, at patentmyndighederne rundt omkring i verden i stigende grad foretager parallelle sagsbehandlinger af patentansøgninger om den samme opfindelse.

PPH er et tiltag, som er skabt for at imødekomme virksomhedernes behov for en hurtig sagsbehandling og behovet for, at patentmyndighederne arbejder mere sammen for at sikre kvaliteten og effektiviteten af patentansøgningernes behandling.

Indtil nu har følgende patentmyndigheder indgået en eller flere PPH-aftaler: USA, Japan, Korea, Tyskland, UK, Australien, Canada, Danmark og EPO.

 

Andre artikler: Vil fremkomme her, når de indgår!!!!